Geschiedenis

Na het ijstijdvak dat ongeveer 11.500 jaar geleden eindigde was er een poolwoestijn waarin een gesloten plantendek ontbrak. Er zijn toen sikkelvormige (parabool)zandduinen gevormd, deze zijn weliswaar gedeeltelijk verweerd, edoch sporen zijn in het landschap goed te herkennen. De gevonden gebiedsvreemde vuurstenen artifacten en splinters duiden op cultuur van jagers uit Tjonger- en Magdalenien tijdperk.(Jong-Paleolithicum van ongeveer 10.000 tot 9.000 jaar geleden).

In het limburgs museum te Venlo worden de gevonden vuurstenen voorwerpen bewaard en wordt uitleg gegeven over de eerste bewoners van dit gebied : De rendierjagers.

Status : Archeologisch, geologisch Monument, RBG RCE erkent

 

Moderne Geschiedenis

Ontginning 1936 - 1959

Op 10 Maart 1938 werd de start van de ontginning ingeluid door symbolische de eerste spade in de Sevenumse Peel ten zuiden van de zwarteplakheide te zetten door toenmalig minister C.P.M. Romme in bijzijn van de latere naamgever burgemeester Everts

Geologie

Het gebied is een overblijfsel van een parabool zandduin die zich in de richting van zuidwest naar noordoost uitstrekten. Deze parabool of sikelduin bestaat uit relatief onvruchtbare zandgrond en werd derhalve  niet mee ontgonnen.  Het plan was om het gebied te gebruiken voor zandwinning. De vulaarde zou gebruikt worden voor woning en wegenbouw.

Archeologie

In de jaren 50 van de vorige eeuw zandwinning begon men met kleinschalige zandwinning waarbij men op archeologische vonsten ontdekte. Het gebied werd tot archelogisch- en later ook geologisch monument verklaard . Vanaf die tijd is dit terrein onberoerd waardoor de struikheide bewaard is gebleven.

W.O.2

De achterliggende boerderij en de aan de overzijde van de middenpeelweg liggende boerderij "de Antoniushoeve" werden in W.O. 2 geallieerde piloten en joden onderdak en bescherming geboden. Deze gebeurtenissen zijn vastgelegd in diverse Litaratuur. (zie info) Aan de oostzijde van De Zwarte Plak heide zijn de sporen van de schuilplekken nog steeds zichtbaar.

Natuur

Deze zandduin begroeid met heide is een geschikte habitat voor de gladde slang, vos en das ook bied de zanderige zuidzijde de geschikte omgeving voor vogels, mieren en hagedissen. Het gebied fungeert als natuur-verbindings functie tussen Maria Peel en achterland.

 

Renovatie

De doelstelling , de aanvankelijke openheid van aan het gebied terug te brengen. Hierdoor kan de heide zich weer ontwikkelen. Herinrichting door gebied af te rasteren. Aan de zuidkant van het natuurgebied wordt een fiets/wandelpad aangelegd om dit gebied te ontsluiten voor natuurliefhebbende dagjesmensen en of toeristen.

In 2014 worden de renovatiewerkzaamheden in opdracht van Gemeente Horst a/d Maas uitgevoerd.

Gebied zal worden afgerasterd met speciale doorgangen voor vos en das. En beheerd door extensieve schapen begrazing.

 

Over ons

De Stichting CEZP streeft naar optimaliseren van de beleving en het bewaren van de geschiedenis van deze verborgen parel in het Noord-Limburgse Landschap.

Volg ons

Volg ons op Facebook

Laatste nieuws